مجله گردشگری کاریز

آشنایی با جنگ‌های صلیبی

جنگ‌ھای صلیبی

برای مسیحیان جنگ‌ھای صلیبی بیشتر با انگیزه باز پس‌گیری اورشلیم از دست مسلمانان شروع شد.

این سرزمین برای مسلمانان اھمیت زیادی داشت چون بعد از مکه و مدینه معراج پیامبر اکرم ص در آنجا اتفاق افتاده و برای یھودیان نیز بدلیل وجود دیوار ندبه که تنھا دیوار بازمانده از معبد دوم است و از آن‌جایی که این سرزمین را ابا و اجدادی می‌دانند آن را از زمان تخریب به سال ھفتاد بعد از میلاد عبادت می‌کنند.

حضور مسلمانان دراین منطقه که سومین منطقه برایشان بود از زمان فتح شام در قرن ھفتم در زمان ابوبکر و عثمان آغاز شد و حملات ترکان سلجوقی باعث تشدید فشار برروی امپراتوری روم شرقی و کلیسای ارتودوکس شرقی که ادعای مالکیت این سرزمین را داشتند و مسیحیان نیز که این مکان را محل تولد ، زندگی و به صلیب کشیده شدن و عروج مسیح به سوی خداست اھمیت زیادی برایش قائلند.

در چند صد متری محل مصلوب شدن مسیح در جالجو تا کلیسایی به دستور کنستانتین یکم بنا شد بنام کلیسای مقبره مقدس و مشھور به کلیسای رستاخیز است و یکی از مقدس‌ترین اماکن مذھبی مسیحیان محسوب شده که در خیابان ویا دولوروزا در بخش باستانی شھر اورشلیم بر فراز دره‌ای مشروف به جلجوتا واقع شده است.

 

 

کلیسای مقره مقدس کاریز

 

مسیحیت کاتولیک ، ارتودکس شرقی و ارامنه ، ھر کدام کنترل قسمتی از این مکان مقدس را برعھده دارند و دعا و نیایش خود را در ساعت‌ھای مختلف شبانه روز برگزار می‌کنند.

به باور مسیحیان در زیر زمین این کلیسا بر اساس داده‌ھای کتاب مقدس عھد جدید قبر مسیح در اینجاست و سالیانه میلیون‌ھا زائر مسیحی از سراسر جھان را به خود جلب می‌کند.

در سال 1009حکم بامرﷲ یکی از خلفای فاطمی آن را تخریب کرد ولی تا قرن دوازده میلادی توسط باج و خراجی که امپراتوری روم شرقی به جانشینان خلفای عباسی پرداخت می‌کردند دوباره ساخته شد.

این سه شاخه مذھبی بر سر مالکیت این مکان اختلافات زیادی دارند که مانع از پیشرفت یا اقدام جھت مرمت و بازسازی حتا یک نردبان شکسته از قرن نوزدھم تا حال شده است و مقررات فعلی آن مربوط به دوره عثمانی‌ھا در سال 1852 می‌باشد.

صومعه دیرالسلطان ھزار سال پیش بروی بام آن ساخته شد که متصرفان فعلی آن انجمن ارتودکس‌ھای اتیوپی از 1808ھستند. این کلیسا مرکز اصلی ارتودکس شرقی است.

عامل دوم شروع جنگ‌ھای صلیبی بعد از تشدید فشار از سوی ترک‌ھای مسلمان سلجوقی ، رھنمودھای اسقف‌ھای اعظم وقت بودند که مثلا در سال  1063 اسقف الکساندر دوم ، مبارزان مسیحی کشته شده در جنگ بامسلمانان‌ اند لس را مورد آمرزش قرار داد و در میان مردم ذھنیت جنگ و کشته شدن درجنگ با امید بخشایش گناھان در چارچوب پند و اندرزھای اسقف‌ھا قوت گرفت تا آن حد که اگر لشکر صلیبی پیروز به خانه برگردد دیگر آمرزشی به او اعظاء نمی گیرد و از طرفی امپراتوری روم شرقی که از کلیسای غرب و کاتولیک‌ھا درخواست کمک کرده بود باعث آغاز جنگ‌ھای صلیبی شد و علت نامگذاری آن اعطای یک صلیب به سرباز جنگ صلیبی پس از ادای سوگند رسمی در برابر اسقف اعظم و یا نماینده او در فضای مذھبی کلیسا و تبدیل او به سرباز رسمی کلیسا به نوعی تحریک و تشویق عامه مردم را در شرکت در جنگ به ھمراه داشت.

 

 

جنگ های صلیبی

 

دو درخواست کمک دیگر توسط دو امپراتور مختلف روم شرقی بنام‌ھای میخاییل ھفتم و الکسیوس یکم از دو اسقف اعظم کاتولیک بنام‌ھای گرگوری ھفتم و اوربانو دوم عامل اصلی جنگ‌ھای صلیبی بود، پاپ اوربانوی دوم شعار : خدا این‌ را می‌خواھد را سر لوحه جنگ‌ھای صلیبی قرار داده و مردم حاضر در سخنرانیش ھمین شعار را سر دادند که اشاره به شکست ترکان و عرب‌ھا توسط نیروھای مسیحی داشت.

 

در سال 1085در نبرد تولدو و پادشاھی لئون ، دست مسلمانان مور از شبه جزیره ایبریا کوتاه و بیرون رانده شدند و سقوط اند لس چند سال بعد در اثر جدایی و تفرقه امیران مسلمان رقم خورد.

از طرف دیگر نورمن رابرت که بامسلمانان سیسیل مقابله می‌کرد کالابریا راکه زمانی جزو قلمرو امپراتوری روم شرق بود فتح کرد ھمچنین دولت‌ھای دریایی پیزا جنوا و کاتالونیا با ستاد مسلمانان در جنگ بودند و در ادامه پیروز شدند و این عوامل انگیزه‌ی مسیحیان برای استجابت دعوت امپراتور روم شرق الکسیوس یکم را تقویت کرد که تلاش کنند سرزمین‌ھای قدیمی‌شان ھمچون سوریه ، لببان ، فلسطین و مصر که زمانی مسیحی نشین بوده و بدست مسلمانان افتاده بود را باز پس گیرند.

در سال 1071  روم شرقی در نبرد ملازگرد سلجوقیان به فرماندھی آلپ ارسلان شکست خورد و ناحیه آناتولی در غرب قسطنطنیه بجز ساحلش بدست مسلمانان افتاده بود.

اولین جنگ صلیبی بین سال‌ھای 1095تا 1099 با مسیحیان پرشوری که احساس پارسایی می‌کردند انجام شد سربازانی که عمدتا شوالیه‌ھای فرانسوی و نرمن بودند.

تحت رھبری بارون‌ھا ، به سمت جنوب آناتولی پیش رفتند و آنطاکیه را وحشیانه در 1098 و سپس اورشلیم را در 1099 تصرف کردند کشتار یھودیان توسط عوام الناس در طول سفرشان در اروپا و برخورد خشن با مسیحیان ارتودکس شرقی از نتایج دھشت بار آن جنگ بود.

 

 

کاریز

به روایت جناب مصنعی لیدر توانمند آژانس کاریز

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *