تور-آلمان-کاریز
دریاچه کنستانس یکی از بزرگترین دریاچه‌های اروپا است. دریاچه کنستانس (به آلمانی: Bodensee) به سه مجموعه آب در راین در دامنه شمالی کوه‌های آلپ اطلاق می‌شود که شامل Obersee یا دریاچه فوقانی کنستانس ، Untersee یا پایین دریاچه کنستانس و یک قسمت اتصال دهنده راین ، به نام Seerhein است. همچنین این دریاچه در محل […]

تماس بگیرید