چند مورد از تفریحات و کارهایی که باید در شانزلیزه پاریس انجام دهید

شانزلیزه احتمالاً مشهورترین خیابان پاریس است. این خیابان در غرب پاریس واقع شده و به همین دلیل، تفریحات  و کارهای زیادی برای انجام در شا...

ادامه مطلب