آداب و رسوم در اپن
آداب و رسوم در ژاپن، مجموعه‌ای از ارزش‌ها به شمار می‌رود که به هماهنگی اجتماعی و سخت‌کوشی در این کشور اهمیت می‌دهد. تا قرن دهم، فرهنگ ژاپنی مشابه فرهنگ چینی بود؛ اما ظهور سامورایی‌ها در دوره هیان و انزوا در دوره ادو قوانین جامعه را تغییر داد. به‌ طور کلی، این فرهنگ تحت تأثیر مذهب […]

تماس بگیرید