سفر با کاریز
خانه‌های پارلمان و برج الیزابت ، از شاخص‌ترین بناهای دیدنی لندن هستند که به نام بیگ بن هم شناخته می‌شوند و یکی از دیدنی‌ترین جاذبه‌های شهر لندن هستند که نباید بازدید از آن را دست داد. همچنین ساعت و ناقوس بزرگی که بالای برج الیزابت قرار دارد ، بیگ بن نام دارد و نه تنها […]

تماس بگیرید