4شنبه سوری
ایرانیان باستان اعتقاد داشتند که نباید چرک و آلودگی سال کهنه را به سال نو برد و تنها آب را برای رفع آلودگی‌ها کافی نمی‌دانستند ، به همین دلیل به عنصر آتش روی آورده‌اند و چون آتش را مظهر و عامل پاکی می‌ دانستند ، با آتش زدن هیزم به از بین بردن لوازم غیر […]
چهارشنبه سوری یکی از مهیج‌ترین آیین‌های باستانی ایران است که در آستانه آخرین چهارشنبه سال قبل از نوروز جشن گرفته می‌شود ، این جشن ورود بهار را شاد باش می‌گوید. چهار شنبه سوری مقدمه‌ای برای نوروز است که فرارسیدن فصل بهار را خبر می‌دهد و با غروب آفتاب سه‌شنبه آخر سال با مراسمات ویژه‌اش آغاز […]

تماس بگیرید