بلگراد که به عنوان “شهر سفید” نیز مشهور است بزرگترین شهر صربستان و یکی از مهمترین شهرهای اروپا می‌باشد. بلوک‌های سوسیالیستی بین شاهکارهای هنری نو فشرده شده و بقایای میراث هابسبورگ با آثار عثمانی و یکپارچه‌های مدرنیست سوسیالیست در تضاد است. این شهر در تقاطع رودهای ساوا و دانوب واقع شده و تاریخی غنی دارد. […]
آژانس کاریز
مهمترین چالشی که اغلب گردشگران قبل و هنگام سفر به خصوص در سفرهای خارجی با آن مواجه هستند، عدم آشنایی با لغات و اصطلاحات تخصصی گردشگری است. این اصطلاحات که اغلب به زبان انگلیسی بیان می‌شوند و بسیار پرکاربرد نیز می‌باشند، ممکن است در مکان‌های بی شماری نظیر آژانس‌های مسافرتی، فرودگاه‌ها، هنگام حضور در هواپیما، […]

تماس بگیرید