آلمان-کاریز
قلعه ناشوانشتاین ، توسط پادشاه انحصاری باواریایی ، لودویگ دوم ، ساخته شده است. پادشاه لودویگ در ادای احترام به آهنگساز ریچارد واگنر ساخت قلعه را در سال 1869 آغاز کرد ، اما قبل از اینکه اتمام قلعه را ببیند ، در سال 1886 درگذشت. نوشوانشتاین الهام بخش والت دیزنی برای قلعه زیبای خفته بود […]

تماس بگیرید