امریکا-کاریز-ویزا
آزادی ، دموکراسی و ارزش‌های حقوق بشری در ایالات متحده‌ی آمریکا ، بیش از هر کشور دیگر ریشه‌دار است. پدران بنیان‌گذار آمریکا ، سیستمی را ایجاد کردند که حالا شهروندانش با افتخار می‌گویند: ما پرچم‌دار آزادی در جهان هستیم. آمریکا‌ نسبت به مهاجران و اقلیت‌های قومی-مذهبی ، اهل مدارا است. مهاجران از کشورهای اروپایی، آفریقا، […]

تماس بگیرید