دلیل اصلی سفر بسیاری از گردشگران به مالدیو، کوچکترین کشور آسیا، در اقیانوس هند جزیره‌های کوچک و پر آرامش فراوان آن و استفاده از امکانات و تفریحات آبی است البته دیدنی‌های مختلف دیگری از جمله مسجدهایی که از قرن ۱۷به جای مانده و گالری‌های هنر معاصر را نیز در خود جای داده است. با کاریز […]

تماس بگیرید