آژانس کاریز
بخشی از تجربه یک گردشگر خریداری سوغاتی از کشوری است که به آن سفر می‌کنند تا خاطرات مشترک در آنجا را به آن‌ها یادآوری کند. سوغاتی‌ها همچنین به عنوان هدیه برای عزیزانمان خریداری می‌شوند تا احساس کنند که تا حدی بخشی از سفر شما را تشکیل داده‌اند. از آنجا که مصر محل زندگی بسیاری از […]
قاره-آفریقا-خاورمیانه-مصر-کاریز
مِصر کشوری در شمال شرقی قاره آفریقا است. . مصر در جنوب دریای مدیترانه و غرب دریای سرخ قرار داشته و از غرب با لیبی ، از جنوب با سودان و از سوی شبه جزیره سینا با اسرائیل و نوار غزه در فلسطین مرز زمینی دارد . شبه جزیره سینا ، شبه جزیره‌ای سه گوش […]

تماس بگیرید