کاریز
بیابان گبی در جاده ابریشم قرار گرفته و بخش اعظمی از امپراتوری مغول ، را تشکیل می‌دهد. بیابان گُبی که پنجمین بیابان بزرگ جهان است یک منطقه بیابانی بزرگ در شمال چین و جنوب مغولستان است. همچنین این بیابان با مساحتی نزدیک به ۱۳۰۰۰۰۰ کیلومتر مربع بزرگترین بیابان قاره‌ی آسیا می‌باشد. بیابان گبی بسیار سرد […]
قاره-آفریقا-خاورمیانه-مصر-کاریز
مِصر کشوری در شمال شرقی قاره آفریقا است. . مصر در جنوب دریای مدیترانه و غرب دریای سرخ قرار داشته و از غرب با لیبی ، از جنوب با سودان و از سوی شبه جزیره سینا با اسرائیل و نوار غزه در فلسطین مرز زمینی دارد . شبه جزیره سینا ، شبه جزیره‌ای سه گوش […]

تماس بگیرید