سواحل-آمالفی-ایتالیا-کاریز-تور
ساحل آمالفی در ایتالیا از سواحل و جزایر شگفت‌انگیزی تشکیل شده است که به سختی می‌توان مکان دقیق آن‌ها را تشخیص داد و فرصت زمان زیادی می‌خواهد تا همه این سواحل زیبا را گشت و از نزدیک نظاره‌گرشان بود. فوروره Furore یک دهکده کوچک در میان یک آبدره‌ در کشور ایتالیا است. این دهکده در […]

تماس بگیرید