تور فرانسه
مارسل پروست در 10 ژوئیه 1871 و در فرانسه متولد شده است. این رمان‌نویس فرانسوی یکی از بزرگترین نویسندگان قرن بیستم بود. کتاب‌های او طرح و کنش نمایشی را به نفع توصیف راوی از تجربیات خود در جهان به تصویر می‌کشیدند. در این مقاله با آژانس کاریز همراه باشید تا هر آن چه که باید […]

تماس بگیرید