آژانس کاریز-روز-عشق
تاریخ روز ولنتاین بخش مهمی از فرهنگ کشور ایتالیا بوده است.بر هیچکس پویده نیست که ایتالیایی‌ها عاشق عشق هستند. در هر شهری در ایتالیا قدم بزنید و عاشقانی را می‌بینید که از دنیای اطراف غافل شده‌اند ،  و زوج‌های مسن دست در دست هم در خیابان‌ها قدم می‌زنند. عشق برای ایتالیایی‌ها یک ضرورت است مانند […]

تماس بگیرید