جزایراوکیناوا در ژاپk
جزایراوکیناوا در ژاپن به خاطر استراحتگاه‌های ساحلی و زندگی آرام جزیره‌ای شهرت دارند. کلمه “اوکیناوا” در زبان ژاپنی به معنای “طناب در اقیانوس” است که به نحوه تشکیل زنجیره‌ای از جزایر در امتداد دریای چین از کاگوشیما تا تایوان اشاره دارد. البته، این جزایر همیشه با این نام شناخته نمی‌شدند؛ مدت‌ها پیش، این سرزمین‌ها یک […]

تماس بگیرید