برزیل بزرگترین کشور آمریکای جنوبی و یکی از متنوع‌ترین کشورها در جهان است. برزیل با یک تاریخچه پیچیده و متناقض ، همیشه دارای یک سنت ادبی غنی پر از رئالیسم جادویی ، نمایش خانوادگی ، شعر ، موسیقی و آثار زیبا و غیر داستانی است. برزیل ، کشوری با نسبت قاره. ملتی از تاریخ پرشور […]

تماس بگیرید