ویژگی‌های کلیسای استرگوم کلیسای استرگوم بزرگترین کلیسا و بلندترین ساختمان در بوداپست مجارستان است. مساحت داخلی آن 5600 متر مربع است. طول آن 118 متر و عرض آن 49 متر است. زمان طنین این کلیسا بیش از 9 ثانیه می‌باشد. گنبد استرگوم به صورت نیمه کره است و در مرکز قرار دارد و دارای 12 […]

تماس بگیرید