آژانس کاریز آتی پرواز
یکی از مهمترین روش‌های جذب گردشگر تعریف و قرار دادن یک سمبل به عنوان نماد کشورها است. که با دیدن آن نماد چیزی جز آن مقصد در ذهن بیننده تداعی نشود برای مثال هرگاه عکسی از برج ایفل را ببینید به یاد شهر پاریس می‌افتید. حال ممکن است بعضی از این سمبل‌ها حیوانی باشند و […]

تماس بگیرید