در میان نمادهای مختلف ژاپن، کوه فوجی جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد. این یک کوه آتشفشانی بلند شگفت انگیز است، و در تاریخ و فرهنگ ژاپن نیز جایگاه ویژه‌ای دارد که می‌توان جایگاه ویژه آن را در اغلب آثار هنری ژاپن دید. در فرهنگ ژاپنی، فوجی نماد خوش‌شانسی هم بشمار می‌رود. مردم با تماشای فوجی احساس […]

تماس بگیرید