ایتالیا-سواحل-پورتوفینو-کاریز

آشنایی با پورتوفینو، عروس منطقه شمال غربی ایتالیا که به بندر دلفین ها هم مشهور است.

در قلب ریویرای ایتالیا ، در دریای لیگوریا ، یک شهر ساحلی با بندر هلال مانند و آرام با تپه هایی از باغ های زیتون و تاکستان های کوچک قرار...

ادامه مطلب