کاریز
بیابان گبی در جاده ابریشم قرار گرفته و بخش اعظمی از امپراتوری مغول ، را تشکیل می‌دهد. بیابان گُبی که پنجمین بیابان بزرگ جهان است یک منطقه بیابانی بزرگ در شمال چین و جنوب مغولستان است. همچنین این بیابان با مساحتی نزدیک به ۱۳۰۰۰۰۰ کیلومتر مربع بزرگترین بیابان قاره‌ی آسیا می‌باشد. بیابان گبی بسیار سرد […]

تماس بگیرید