تمامی کشورها به‌منظور حفظ منافع خارجی خود، در سراسر دنیا دارای سفارتخانه هستند. به‌عبارتی‌دیگر، سفارتخانه‌ها نمایندگی‌های هر ملت در کشور میزبان محسوب می‌شوند. عالی‌ترین مقام در سفارتخانه‌ی هر کشور، سفیر است. اما با توجه به سطح روابط سیاسی کشور میزبان با سایر کشورهای جهان، این مقام می‌تواند تا سطح کاردار تقلیل یابد. برای سفر به […]

تماس بگیرید