ایتالیا
رم شهری که امید جاودانه در آن می‌جوشد. این شهری است که به میراث شکوهمند باستانی خود افتخار می‌کند ، شهری که زمانی امپراتوری خود را در سراسر اروپا ، آفریقا و آسیا گسترش داده بود. رم شهری غرق در تاریخ و مسیحیت است. تقریباً در هر گوشه خیابان این شهر می‌توان تاریخ و هنر […]

تماس بگیرید