تور اروپا
کاخ کرملین بزرگ‌‌ترین کاخ سلطنتی در کشور روسیه و یکی از زیباترین کاخ‌های جهان است که عنوان قلب مسکو‌ را به خود اختصاص داده است. کرملین را واقعاً می‎توان از هر نظر، سمبولیک، تاریخی، استراتژیکی و قلب مسکو نامید. این کاخ با شکوه بیش از ۶۰۰ سال است میزبان سلاطین، تزارها و حالا گردشگرانی است […]

تماس بگیرید