کاریز-تور-ویزا
کاخ کرملین بزرگ‌‌ترین کاخ سلطنتی روسیه و یکی از زیباترین کاخ‌های جهان است و عنوان قلب مسکو‌ را به خود داده است. کرملین را واقعاً می‎توان از هر نظر، سمبولیک، تاریخی، استراتژیکی و قلب مسکو نامید. این کاخ با شکوه بیش از ۶۰۰ سال است میزبان سلاطین، تزارها و حالا گردشگرانی است که از سرتاسر […]

تماس بگیرید