کاریز
اسلواکی از کشوری عالی در اروپای مرکزی است که توسط مجارستان ، اتریش ، جمهوری چک ، لهستان و اوکراین احاطه شده است. از لحاظ تاریخی ، اسلواکی بخشی از امپراتوری اتریش-مجارستان بود و بعداً به عنوان چکسلواکی به جمهوری چک پیوست. به دلیل موقعیت مرکزی اسلواکی و تاریخچه پیچیده آن ، بسیاری از غذاهای […]
اسلواکی کشوری است که در اروپای مرکزی قرار گرفته و پایتخت آن ، شهر زیبای براتیسلاوا که بزرگ‌ترین شهر این کشور نیز می‌باشد ، است. براتیسلاوا که در گذشته پرسبورگ نامیده می‌شد ، دارای آب و هوایی نسبتاً خشک ، با گستره متنوعی از دماها در تابستان و زمستان بوده و همین امر موجب شده […]

تماس بگیرید