جشن روز مادر در روزهای مختلف در بسیاری از نقاط جهان برگزار می‌شود. این مراسم جشن‌های مشابه مانند بزرگداشت اعضای خانواده ، مانند روز پدر ، روز خواهر و برادر را تکمیل می‌کند. روز مادر در کشورهای مختلف به صورت ملی و مناسب‌های سنتی یا مذهبی جشن گرفته می‌شود. در ایران این روز مصادف است […]

تماس بگیرید