آژانس کاریز
نام کوه «شوگرلوف» (Sugarloaf) را بعد از تولید عظیم شکر توسط تاجران پرتغالی در قرن ۱۶، طی روزهای اوج صنعت قند و شکر برزیل انتخاب کردند. شکل مخروطی این کوه به کله قند (شوگرلوف) تشبیه شده که قبل از تولید پودر شکر یا قند به صورت حبه‌ای مورد مصرف مردم بود. کوه شوگرلوف از سنگ‌های […]

تماس بگیرید