بهترین کمک بشر به کره زمین لذت بردن از  زمینی پاک و تمیز است تا با هر دم و بازدم ریه‌هایمان پر از اکسیژن شود و انگیزه بیشتری برای نجات این سیاره آبی داشته باشیم. اگرچه تمامی روزها باید برای ما روز جهانی زمین پاک باشد اما نامگذاری یک روز در تقویم جهانی که در […]

تماس بگیرید