آژانس کاریز
مونترال شهری فرانسوی زبان ، در استان کبک ، جنوب شرقی کانادا است. مونترال دومین شهر پرجمعیت کانادا و کلان شهر اصلی استان کبک است. شهر مونترال حدود سه چهارم جزیره مونترال ، بزرگترین جزیره از 234 جزیره مجمع الجزایر هوچلاگا ، یکی از سه مجمع الجزایر نزدیک تلاقی رودخانه‌های اتاوا و سنت لورنس را […]
آژانس کاریز
شهر کلگری که در جنوب استان آلبرتای کانادا در منطقه‌ای کوهپایه‌ای قرار گرفته است. رشته کو‌ه‌های راکی کانادا در ۸۰ کیلومتری این شهر قرار دارند. کلگری همچنین یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی کشور کانادا به‌شمار می‌آید. با وجود بزرگترین شهر آلبرتا ، پایتخت نفت کانادا و یکی از مهمترین مراکز تجاری و مالی آمریکای شمالی […]

تماس بگیرید