کاریز
صخره‌های عظیم مرجانی استرالیا بزرگ‌ترین سیستم مرجانی در دنیا است که از 2900 قطعۀ مرجانی و 900 جزیره تشکیل شده است. وسعت این پدیده زیبا 2600 کیلومتر در محدوده‌ای به اندازۀ 344400 کیلومتر مربع است. این صخره‌ها در دریای Coral و خارج از ساحل کوئینزلند در شمال شرقی استرالیا واقع شده‌اند. وسعت این صخره‌های مرجانی […]

تماس بگیرید