معرفی شهر مادرید مادرید پایتخت و بزرگترین شهر اسپانیا است. این شهر که در مرکز اسپانیا واقع شده پس از لندن و برلین سومین شهر بزرگ اتحادیه اروپا نیز می‌باشد. جمعیت مادرید بیش از ۳ میلیون نفر است و 85 درصد از این جمعیت را اسپانیایی‌ها و بقیه را مهاجران تشکیل می‌دهند. این شهر […]

تماس بگیرید