کاریز
کشور پرتغال موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی دارد که در نقطه تلاقی سه قاره اروپا ، آفریقا و آمریکا قرار دارد به همین دلیل نقطه مرکزی بوده و در تعاملات و مسیرهای بین المللی بسیار حائز اهمیت بوده است. همچنین این کشور دارای 3 شهر بزرگ است که از نظر بین المللی بسیار پر اهمیت […]

تماس بگیرید