نوروز1400
سیزده بدر نیز همانند دیگر رسم‌های کهن ایران از اهمیت و جذابیت‌های خاص خود بر‌خوردار است. سیزده بدر یکی از سنت‌های عید نوروز است و مردم در این روز به همراه خانواده‌های خود به دل طبیعت می‌روند تا نوروز را به زیبایی در کنار عزیزانشان به پایان برسانند. تمام ما ایرانیان به خوبی با این […]

تماس بگیرید