ویزا یا روادید

سفر به خارج از کشور مشکلات و سختی‌های خاص خود را دارد و تنها با در دست داشتن بلیط هواپیما نمی‌توان پا به کشور دیگری گذاشت، چرا که بسیاری از کشورها قوانین و ضوابطی برای ورود مسافران خارجی دارند که از مهم‌ترین آن‌ها داشتن ویزای توریستی است که یک سند رسمی است و اجازه ورود به خاک آن کشور را می‌دهد.

صدور ویزای مسافرتی توسط سفارت کشور مقصد اغلب در ایران انجام می‌شود و بدین معنا است که آن‌ها اجازه حضور و ورود شما را به کشورشان صادر کرده‌اند.

ویزا معمولاً در گذرنامه دارنده به صورت مهر و یا برچسب الصاق می‌شود. ویزا در انواع مختلفی صادر می‌شود که دارندگان هر کدام از این ویزاها دارای حقوق متفاوتی در کشور میزبان هستند.

برای سفر یا مهاجرت به کشور دیگر باید با مراجعه به سفارت، درخواست خود را مبنی بر اجازه سفر با مدارک معتبر و کامل مورد نیاز هر سفارت که آژانس کاریز به طور کامل در راهنمای ویزای هر کشور قرار داده است ، ارائه نمائید.

تفاوت ویزا و پاسپورت

از دیرباز پاسپورت و ویزا معمولاً یک نوع اسناد مسافرتی به حساب می‌آمدند. اما امروزه پاسپورت به عنوان مدرک اولیه مورد نیاز برای سفرهای خارجی و ویزا نیز به عنوان مدرک دوم محسوب می‌شود. ویزا مدرکی است که مجوز ورود به کشورهای دیگر را به متقاضیان خواهد داد. در واقع ویزا برگه‌ای است که ضمیمه پاسپورت شما خواهد شد و نمایانگر موافقت یکی از نمایندگان سفارت کشور مربوطه با درخواست شخص متقاضی به جهت ورود به کشور مورد نظرتان است. ویزا معمولاً می‌تواند به شکل یک برچسب تایید شده در پاسپورت و یا دیگر اسناد مسافرتی باشد.

تماس بگیرید