کاریز
روز سیزدهم فروردین کـه با نام روز طبیعت نیز شناخته می‌شود پر اسـت از نکات جالب و رسم‌هایي کـه این روز را زیباتر می‌کنند. در ادامه برخی از این رسومات را برایتان بیان می‌نماییم تا خود را بهتر برای این روز سراسر شاد آماده نمایید.    بازی‌های سیزده بدر بازی کردن دسته جمعی در روز […]
نوروز1400
سیزده بدر نیز همانند دیگر رسم‌های کهن ایران از اهمیت و جذابیت‌های خاص خود بر‌خوردار است. سیزده بدر یکی از سنت‌های عید نوروز است و مردم در این روز به همراه خانواده‌های خود به دل طبیعت می‌روند تا نوروز را به زیبایی در کنار عزیزانشان به پایان برسانند. تمام ما ایرانیان به خوبی با این […]

تماس بگیرید