کاریز
فروردین ماه برای ایرانیان باستان ، به دلیل انواع باورها و سنت­‌های آیینی که در آن وجود داشت ،‌ به عنوان یک ماه مقدس و محترم محسوب می‌شد. به همین علت است که با برگزاری جشن‌ها و مراسمات و سنن مختلف ، این ماه را گرامی می‌داشتند. همچنین جشن‌های باستانی فروردین ماه موجب افزایش نشاط […]

تماس بگیرید