تور فرانسه
شاهکارهای سنت شکنانه اوژن دولاکروا پنجره‌ای جدید را به روی هنر فرانسه باز کرد. تعداد کمی از هنرمندان تأثیر ماندگاری مانند اوژن دلاکروا، آخرین نقاش گراند استایل داشته‌اند. اوژن دلاکروا به نوعی، رهبر مکتب رمانتیک فرانسه و یکی از اولین استادان مدرن در این کشور به شمارمی. دلاکروا که توسط بودلر به عنوان «شاعر در […]

تماس بگیرید