شام آخر
تابلوی شام آخر یکی از مشهورترین نقاشی های لئوناردو داوینچی، نقاش، مهندس و معمار ایتالیایی است که در بسیاری از هنرهای زمان خود به برتری رسید و آثار ماندگاری از خود به جای گذاشت و در سال های 1494 تا 1498 و بر روی دیوار صومعه سانتا ماریا دلا گرازیه در ابعاد 460 در 880 […]

تماس بگیرید