کمتر کسی در جهان پیدا می‌شود که به پیتزا علاقه نداشته باشد، در سال‌های اخیر به غذای محبوبی تبدیل شده است که دیگر کمتر شهری را می‌توان در سراسر دنیا یافت که رستوران‌های مجللی که این غذا را به مشتریان خود ارائه می‌دهند وجود نداشته باشد. نام «پیتزا» با نام «ایتالیا» و شهر «ناپل» گره […]

تماس بگیرید