آژانس کاریز
مهمترین چالشی که اغلب گردشگران قبل و هنگام سفر به خصوص در سفرهای خارجی با آن مواجه هستند، عدم آشنایی با لغات و اصطلاحات تخصصی گردشگری است. این اصطلاحات که اغلب به زبان انگلیسی بیان می‌شوند و بسیار پرکاربرد نیز می‌باشند، ممکن است در مکان‌های بی شماری نظیر آژانس‌های مسافرتی، فرودگاه‌ها، هنگام حضور در هواپیما، […]

تماس بگیرید