کاریز
    میدان پلازا مایور  Plaza Mayor این میدان زیبای متعلق به قرن 17 در زمان سلطنت فیلیپ سوم ساخته شده است و به عنوان مرکز تجارت و زندگی شهری و همچنین صحنه رویدادهای تشریفاتی مهم مانند اعلان پادشاه جدید و تشریع قدیسین مورد استفاده قرار می‌گرفته است. برخلاف سایر میدان‌ها میدان پلازا مایور میدانی […]
  معرفی شهر مادرید مادرید پایتخت و بزرگترین شهر اسپانیا است. این شهر که در مرکز اسپانیا واقع شده پس از لندن و برلین سومین شهر بزرگ اتحادیه اروپا نیز می‌باشد. جمعیت مادرید بیش از ۳ میلیون نفر است و 85 درصد از این جمعیت را اسپانیایی‌ها و بقیه را مهاجران تشکیل می‌دهند. این شهر […]

تماس بگیرید