کاریز
معرفی پرتغال پرتغال کشوری کوچکی است که در حومه‌ غربی شبه جزیره‌ ایبری و پایین‌ترین بخش جنوب غربی قاره‌ اروپا قرار گرفته است در واقع می‌توان گفت پرتغال غربی‌ ترین کشور قاره‌ اروپا است. این کشور از غرب و جنوب با اقیانوس اطلس و از شمال و شرق با اسپانیا همسایه است و قلمرو آن […]

تماس بگیرید