عید پاک یکی از بزرگترین اعیاد مسیحیان است که در یکی از روزهای یکشنبه ماه مارس یا آوریل برگزار می‌شود. بیشتر مسیحیان بر این باورند که در این روز حضرت مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شد، دوباره زنده شده و از این روز با عنوان رستاخیز حضرت عیسی مسیح یاد می‌شود. عید پاک […]

تماس بگیرید