ریکیاویک پایتخت ایسلند و شمالی‌ترین پایتخت در جهان است. با وجود جمعیت اندک تقریباً بیش از 200،000 در منطقه ریکیاویک ، این یک شهر پر جنب و جوش است که هر ساله تعداد زیادی بازدیده به طور روزافزونی را به سوی خود جلب می‌کند. این شهر پایتخت مالی ، فرهنگی و سیاسی ایسلند است و […]

تماس بگیرید