کاریز
روز تصویب قانون اساسی در کشور نروژ روز ملی اعلام شده است و یک روز تعطیل رسمی است که هر سال در 17 می مصادف با 27 اردیبهشت برگزار می‌شود و استقلال و وحدت ملی خود را جشن می‌گیرند. در ۱۷ می، خیابان‌های‌شان پر می‌شود از آدم‌های شاد و بچه‌های خندان که لباس‌های سنتی نروژی […]

تماس بگیرید