کاریز
روز ملی فرانسه یا «روز باستیل» (Bastille Day) در چهاردهم جولای که مصادف با بیست و سوم تیر ماه است هر سال برگزار می‌شود و یکی از مهمترین مراسم‌های ملی کشور فرانسه می‌باشد. به این روز فرانسوی‌ها له فیته نشنال (La Fete Nationale) نیز می‌گویند. در این مقاله کاریز سعی داریم شما را با پیشینه […]

تماس بگیرید