آژانس کاریز
فرانچسکو پترارک یکی از بزرگترین اندیشمندان و شاعران ایتالیایی سده چهاردهم میلادی به شمار می‌رود. او با آثار تاثیرگذار خود بر شاعران و غزل‌پردازان اثر به سزایی در تاریخ ادبیات جهان گذاشت به گونه‌ای که بسیاری از منتقدان از او به عنوان پدر ادبیات شاعرانه اروپا یاد می‌کنند. فرانچسکو پترارک در سال 1304 در آرتزو […]

تماس بگیرید