آژانس کاریز
مطمئناً می‌توانید سوغاتی‌های معمولی میلان را مانند پوستر شام آخر ، یک گلدان برفی دومو یا یک آهنربا یخچال با مدونا طلایی پیدا کنید ، اما این شهر زیبا شایسته است با سبک از آن یاد شود. میلان به شهر مد ، سبک میلانی و قطب طراحی ایتالیایی مشهور است ، بنابراین فرد باید با […]

تماس بگیرید