ماري كلمنتين وَلَدُن با نام مستعار سوزان ولدن در سال ١٨٦٥ متولد شد. این هنرمند و نقاش فرانسوي كه به عنوان اولين زن نقاش در انجمن ملي هنرهاي زيبا در پاريس پذيرفته شد ، مادرِ نقاش فرانسوي موريس اوتريلّو نيز مي‌باشد.     ولدن ٤٠ سال از زندگي خود را به هنر اختصاص داد، و […]

تماس بگیرید